Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Peći na pelet

Kotlovi na pelet za domaćinstva i manje industrijske objekte su napravljeni da rade samostalno. Jeftino grijanje uzmaksimalnu uštedu peleta.

Peći na pelet imaju regulaciju koja upravlja sagorijevanjem pomoću osjetnika temperature plamena. Kotao radi u 10 snaga , koje imaju definirane (zadane) temperature plamena. Analizirajući temperaturu plamena regulacija (ukoliko je to potrebno) vrši korekciju ubacivanja količine peleta ili okretaja ventilatora da bi se postigla zadana temperatura plamena u određenoj snazi rada. Ovakvom regulacijom je osigurano savršeno sagorijevanje u svim snagama. 

 

 

Treći  naš segment usluga su nabavka ,ugradnja i servisiranje PEĆI NA PELET  .

Jedan od već poznatih sistema grijanja jeste upravo grijanje na pelet , također se može svrstati u efikasan i ekonomičan sistem grijanja objekata .

Na osnovu pozicije objekta , kvadrature i izolacije vršimo proračune energetske vrijednosti na osnovu toga vršimo procjenu stvarne snage potrebnog kotla gdje prezentiramo decidan postotak iskoristivosti energije što u konačnici rezultira uštedu sredstava   naručioca-investitora 

Copirigt(c)2016-www.rikimont.ba